Bewonerskaart

De personen gedomicilieerd  of die permanent verblijven langs wegennetten in blauwe zones (attest tweede verblijf inbegrepen), kunnen een bewoners kaart verkrijgen die op onbegrensde wijze het parkeren toelaat, op dit stuk.

De « bewoners kaart » kan verkregen worden op aanvraag bij het Gemeentebestuur, door direct naar de dienst Bevolking te gaan. U moet uw woonplaats of uw hoofdwoonplaats in de beoogde zone hebben, een kopie van het inschrijvingsbewijs (deel 1) meebrengen en de eigenaar van het voertuig zijn.

In het geval dat u niet de eigenaar van het voertuig bent, moet u bewijzen dat u de hoofdgebruiker ervan bent (verzekering attest, van uw werkgever of leasing contract).

U kunt de aanvraag van « bewoners kaart » voor een derde (zolang laatstgenoemde zijn woonplaats in een blauwe zone van de gemeente ligt) doen. Gelieve daarvoor u te voorzien van: een gedateerde en ondertekende volmacht; de kopie van de identiteitskaart van de aanvrager; de kopie of het origineel van het inschrijving certificaat deel 1.

Voor bijzonderdere gevallen, aarzelt niet om contact op te nemen met de dienst Bevolking. 
Het aantal « bewoners kaarten » is beperkt tot twee per gezin.
De « bewoners kaart » heeft een geldigheid van 1 jaar of 2 jaar. Na de geldigheidsdatum, moet de kaart aan het Gemeentebestuur overhandigd worden. Om de geldigheid van de kaart te verlengen, wordt geadviseerd om de aanvraag twee weken voor het vervallen van de kaart te doen.

De « bewoners kaart » wordt aan volgende tarieven uitgereikt:

Eerste kaart    12,10 € (Geldig 1 jaar) - 24,20 (Geldig 2 jaar)                                                             
Tweede kaart   60,15 € (Geldig 1 jaar) - - 120,30 (Geldig 2 jaar)