Bewonerskaart

De personen die gedomicilieerd zijn of die permanent verblijven langs wegen in blauwe zones (erkend tweede verblijf inbegrepen), kunnen een bewonerskaart verkrijgen die onbeperkt parkeren toelaat op dit stuk.

De « bewonerskaart » kan verkregen worden op aanvraag bij het Gemeentebestuur, door direct naar de dienst Bevolking te gaan. U moet uw woonplaats of uw hoofdwoonplaats in de beoogde zone hebben, een kopie aan beide zijden van het inschrijvingsbewijs van het voertuig  meebrengen en de eigenaar van het voertuig zijn.

Indien u niet de eigenaar van het voertuig bent, moet u bewijzen dat u de hoofdgebruiker bent (verzekeringsattest, attest van uw werkgever of leasing contract).

U kunt de aanvraag voor een bewonerskaart voor een derde persoon indienen (zolang de woonplaats van de laatstgenoemde in een blauwe zone van de gemeente gelegen is). Gelieve u daarvoor te voorzien van: een gedateerde en ondertekende volmacht; de kopie van de identiteitskaart van de aanvrager; de kopie of het origineel van het inschrijvingsbewijs deel 1.

Aarzel voor bijzondere gevallen niet om contact op te nemen met de dienst Bevolking. 
Het aantal « bewonerskaarten » is beperkt tot twee per gezin.
De « bewonerskaart » heeft een geldigheid van 1 jaar of 2 jaar. Na de geldigheidsdatum, moet de kaart aan het Gemeentebestuur terugbezorgd worden. Wenst u de geldigheid van de kaart te verlengen, dan wordt er aangeraden om de aanvraag twee weken voor de vervaldatum van de kaart te doen.

Voor de « bewonerskaart » gelden volgende tarieven:

Eerste kaart    12,10 € (Geldig 1 jaar) - 24,20 (Geldig 2 jaar)                                                             
Tweede kaart   60,15 € (Geldig 1 jaar) - 120,30 (Geldig 2 jaar)