De Gemeentelijke Adviesraad van Senioren (GAVS)

Senioren geven hun mening!

De Gemeentelijke Adviesraad voor Senioren (GAVS) bestaat sinds 2014. De leden, die geografisch alle wijken van Watermaal-Bosvoorde bestrijken, werden op voorstel van het college en na een openbare oproep door de gemeenteraad benoemd.

De doelstellingen:

Dienst doen als schakel tussen het College en het “senioren”-deel van de bevolking, zodat een nuttig gevolg wordt gegeven aan verzoeken, opmerkingen, klachten, voorstellen en bemerkingen.

Het activiteitenveld:

Het activiteitenveld van de GAVS zal zeer breed zijn: studie van de uitdagingen betreffende mobiliteit, woning, veiligheid, openbare reinheid, gezondheid, eenzaamheid… Bovendien zullen ontmoetingen, conferenties, culturele en sportieve activiteiten voor senioren georganiseerd worden, in samenwerking met de in de gemeente aanwezige verenigingen.

Contact:

Als u ideeën, suggesties of meer informatie wilt delen, neem dan contact op met de GAVS, hetzij per e-mail: cccawbgavs@wb1170.brussels, hetzij telefonisch: 02.674.74.71.

Handige documenten om te downloaden:

Huishoudelijk reglement van de Gemeentelijke Adviesraad van Senioren - PDF

Advies over CMM - PDF

Actieplannen

Download de actieplannen (PDF):

Activiteitenverslagen

Download de activiteitenverslagen (PDF):

Notulen van de vergarderingen

Download de notulen van de vergarderingen (PDF):